asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้แทนการค้าแห่งสหันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Trade Representation of the Russian Federation in Thailand) ร่วมกับศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์”  ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บราซิล แคนนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม และ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง และเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย