asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามันโลก (World Health Assembly WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

 

จาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย