asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

CICยื่นเรื่องขอความยุติธรรมคสช.

Chrysotile แร่ใยหิน

CICยื่นเรื่องขอความยุติธรรมคสช.

ปทุมวัน : ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ คสช. ทบทวนยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ หวั่นเกิดความเสียหายวงกว้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

ที่มา : World Today