จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรื่อง โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา More »

 

Tag Archives: ความปลอดภัย

วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Chrysotile แร่ใยหิน

เผยโครงการวิเคราะห์ทบทวนและข้อเสนอแนะในการจัดการและความเป็นไปได้ของการนำแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ไปใช้อย่างปลอดภัย ต่อผู้ผลิต ผู้รับเหมา และผู้บริโภคอย่างถูกวิธี ระบุ การศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจหากมีการเลิกใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาจส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจประเทศ