จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรื่อง โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา More »

 

Tag Archives: นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความพยายามในการยกประเด็นบิดเบือนถึงอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความพยายามในการยกประเด็นบิดเบือนถึงอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ เพื่อนำไปสู่ให้มีมาตรการยกเลิกนำเข้าและใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ภายในประเทภโดยประเทศไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินประเภทแอมฟิโบลแล้ว