asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

WHA ยัน แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย

WHA ยัน แร่ใยหินไครโซไทล์ ปลอดภัย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันนำไปใช้ได้หอย่างปลอดภัย พร้อมแสดงข้อมูลที่ประชุมใหญ่สมัชชา องค์การอนามัยโลก (WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

พร้อมหยิบยกถึงความจำเป็นของคนไทยที่ยังต้องใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในชีวิตประจำวัน อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา ท่อน้ำซีเมนต์ผ้าเบรก ฯลฯ ที่ยังไม่มีวัสดุใดมาทดแทนได้ทั้งในด้านคุณภาพ ความคงทนและราคา

 

จาก หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

WHA ยัน แร่ใยหินไครโซไทล์ ปลอดภัย

WHA ยัน แร่ใยหินไครโซไทล์ ปลอดภัย