กระเบื้องโอฬารค้านใช้บะซอลต์แทนใยหิน

กระเบื้องโอฬารค้านใช้บะซอลต์แทนใยหิน

นายอุฬาร เกรียวสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบื้องโอฬาร จำกัด เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) เสนอให้ใช้แร่บะซอลต์ทดแทนแร่ใยหินในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคานั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตกระเบื้องมานานถึง 48 ปี และได้ศึกษาเรื่องการนำวัตถุดิบต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตตลอดเวลา จึงรู้สึกแปลกใจมากที่มีการเสนอให้ใช้แร่บะซอลต์แทนแร่ใยหิน เพราะเส้นใยของแร่บะซอลต์มีลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีรากสำหรับการยึดเกาะ ดังนั้นจึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการผลิตกระเบื้อง เนื่องจากไม่สามารถรับแรงกระแทกได้

“ในฐานะผู้ประกอบการ หน้าที่อย่างหนึ่งของบริษัท คือการหาวัตถุดิบที่ดีมาผลิตสินค้า ซึ่งแร่บะซอลต์นั้นใช้ไม่ได้ แม้จะเอาไปผสมกับเยื่อกระดาษก็ไม่ได้ทำให้กระเบื้องที่ผลิตออกมาแข็งแรงเท่ากับที่ใช้แร่ใยหิน ที่สำคัญคือในกระบวนการที่ผลิตด้วยแร่บะซอลต์จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น 50% แน่นอนต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งผู้ประกอบการต้องแบกรับไว้เอง แต่ก็จะมีผลกระทบถึงผู้บริโภคในด้านราคาสินค้าที่สูงขึ้นด้วย”นายอุฬาร กล่าว

 

ทั้งนี้จากข้อเสนอดังกล่าวของ กพร. ทางบริษัทจึงทำจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เพื่อขอความเป็นธรรมในการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน โดยชี้ให้เห็นว่าตลอดเวลาที่บริษัทผลิตกระเบื้องมาก ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้บริโภครายใด โดยเฉพาะพนักงานของบริษัทที่มีกว่า 1,400 คน ตรวจพบว่ามีผู้ใดป่วยเป็นโรคที่เกิดจากการสัมผัสแร่ใยหิน รัฐบาลจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกว่าจะใช้สินค้าประเภทใด อีกทั้งเป็นการเปิดให้มีการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภค

กระเบื้องโอฬารค้านใช้บะซอลต์แทนใยหิน
กระเบื้องโอฬารค้านใช้บะซอลต์แทนใยหิน
Please follow and like us: