Chrysotile แร่ใยหิน

การใช้แร่ใยหินในอดีตและปัจจุบัน

ในประเทศทางยุโรปและอเมริกาเนื่องจากสภาพภูมิอากาศอาคารบ้านเรือนจะต้องปิดประตูหน้าต่างเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อุ่นอยู่เสมอในสมัยที่ยังไม่ทราบกันว่าฝุ่นใยหินมีอันตรายต่อสุขภาพอาคาร/บ้านใหญ่ๆนิยมใช้วิธีพ่นใยหินเคลือบตามผนังเสาฯลฯเพื่อเก็บความร้อนให้อยู่ภายในฝ้าเพดานนิยมใช้แผ่นใยหินชนิดน้ำหนักเบาเนื้อค่อนข้างเปราะป้องกันอัคคีภัยใช้ใยหิน90% ในส่วนผสมกับกาวหรือวัสดุประสาน10% วัสดุที่ได้จึงมีความหนาแน่นต่ำเส้นใยหลุดร่วงฟุ้งกระจายได้ง่ายคนงาน/พนักงานเมื่อสูดลมหายในฝุ่นใยหินจะเข้าไปในร่างกายเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อเป็นการแก้ปัญหาทางการในประเทศเหล่านี้จึงได้สั่งห้ามไม่ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกต่อไปในปี1986

ในประเทศไทยใยหินที่ใช้มีอยู่เพียงชนิดเดียวคือไครโซไทล์สำหรับผลิตแผ่นซีเมนต์ใยหินซึ่งส่วนผสมใยหินจะไม่มาก(9%) เส้นใยหินจะฝังอยู่ในเนื้อซีเมนต์ไม่สามารถหลุดรอดมาฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศปกติจึงไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือเกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมจากการศึกษาในโครงการต่างๆหลายโครงการในต่างประเทศสรุปได้ว่าการใช้ใยหินไครโซไทล์ในอุตสาหกรรมโดยมีการควบคุมจะปลอดภัยต่อคนงานสิ่งแวดล้อมและประชาชน

 

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น