ค้านแร่ใยหิน

ค้านแร่ใยหิน

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ซีไอซี) เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้ในประเทศว่า ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกแร่ใยหินฯ ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะยังไม่มีประชาชนที่ใช้กระเบื้องที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินฯ ได้รับผลกระทบสุขภาพ ทั้งที่ไทยใช้แรใยหินฯเชิงพาณิชย์มากว่า 70 ปีแล้ว รวมทั้งยังไม่มีผลการศึกษาทางวิชาการยืนยัว่าวัตถุดิบที่มาทดแทนแร่ใยหินฯ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือมีวัตถุดิบใดที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสมหากยกเลิก จะส่งผลกระทบต่ออุตฯ ก่อนสร้าง

 

ค้านแร่ใยหิน
ค้านแร่ใยหิน
Please follow and like us: