ไทยโพสต์

จับประเด็น ยื่น คสช. ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

จับประเด็น ยื่น คสช. ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

ยื่น คสช.ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการผ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย์(Chrysotile Information Center หรือ CIC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. ที่ผ่านมา ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 ล้านล้านบาท หากมีการยกเลิกการใช้แร่ไครโซไทล์ ในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุสาหกรรมการผลิกระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้ทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะภาพครัวเรือน จึงต้องการให้  คสช. พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ นานา

ปัจจุบันผู้ใช้กระเบื้องมุงหลังคาแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนผสมมากกว่า 50% ของตลาดกระเบื้องมุงหลังคาทั้งหมดคิดเป็นจำนวนผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน หากมีมาตรการห้ามใช้ ทำให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจากราคากระเบื้องที่แพงขึ้น  และหากกระเบื้องแผ่นใดแผ่นหนึ่งชำรุดอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งหลัง

 

ที่มา : Thaipost

Please follow and like us: