แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

ชี้แจงข้อกังวลแร่ใยหินไครโซไทล์

ชี้แจงข้อกังวลแร่ใยหินไครโซไทล์
เรื่อง ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกรณีการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผู้รับผิดชอบคอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย

 สืบเนื่องจากกรณีที่มีประชาชนให้ความสนใจในเรื่องการใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ในประเทศไทย ตลอดจนมีความกังวลในความเป็นอันตรายต่างๆ ตามที่เคยลงไว้ในคอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมายŽ นั้น มีหลายประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ทำให้เกิดความสับสนและอาจนำไปสู่การเข้าใจผิดได้ในนามศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแร่ไครโซไทล์ ขอเรียนชี้แจงเพื่อขจัดความสงสัยและความกังวลต่างๆ ผ่านทาง บ.ก.ตอบจดหมาย ดังนี้
 ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ที่เฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด พบว่าตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่เคยพบผู้ป่วยหรือผู้ที่เสียชีวิตจากแร่ใยหินไครโซไทล์แม้แต่รายเดียว ประกอบกับผลการศึกษาล่าสุดจากการเสวนาเรื่องแร่ใยหิน ซึ่งจัดโดยราชบัณฑิตยสถานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และตัวแทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิชาการจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในจดหมายเหตุเสวนา นานาทัศนะการใช้ใยหินในอุตสาหกรรมไทยŽ โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งระบุชัดเจนว่า แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นใยหินประเภทที่ก่ออันตรายน้อยมาก ใช้กันมากกว่า 70 ปี ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบใยหินที่รู้จักกันดี ได้แก่ กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา ท่อน้ำซีเมนต์ชลประทานและท่อประปา ขนาดใหญ่ ฉนวนต่างๆ และผ้าห้ามล้อและจานคลัตช์ คนไทยดื่มน้ำฝนจากหลังคา และน้ำประปาจากท่อน้ำใยหินมาหลายสิบปี ยังไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นโรคจากใยหิน การอ้างว่า แพทย์ไทยไม่สามารถวินิจฉัยโรคจากใยหินคงไม่ถูก เพราะแพทย์ไทยในช่วงยี่สิบปีมานี้มีความรู้ความสามารถไม่ด้อยไปกว่าแพทย์ตะวันตกแล้ว ผลงานด้านวิชาการใยหินและโรคที่เกิดจากใยหินจำนวนมากในช่วง 40 กว่า ปีที่ผ่านมามีรายเดียวที่อาจระบุผู้ป่วยใยหินได้แน่นอนคือเกิดร่วมกับโรคฝุ่นแป้งทัลคัม ในขณะที่ด้านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่าจากผลการศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากแร่ใยหินของคณะทำงาน สรุปได้ว่ายังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถยืนยันได้ว่าแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นสารก่อมะเร็ง
 ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมวลชนจะเปิดรับและพิจารณาข้อมูลในการนำเสนอทั้ง 2 ด้าน ตลอดจนให้ความเป็นธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรณีดังกล่าวเพื่อนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านต่อไป หรือหากต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประเทศไทย 08-9816-4013 ยินดีให้ข้อมูลทุกกรณี
 ขอแสดงความนับถือ
 เมธี อุทโยภาส
 ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์

ข้อมูลจาก : www.khaosod.co.th

อ้างอิงจากลิงค์ : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNU1qQTBOakE1Tnc9PQ==&catid=

Please follow and like us: