แร่ไครโซไทล์

ดร.เดวิด เบอร์นสตีน และ ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ เปิดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับแร่ไครโซไทล์

ดร.เดวิด เบอร์นสตีน และ ศ.ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ เปิดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดเกี่ยวกับแร่ไครโซไทล์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 สถาบันไครโซไทล์และศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘ทัศนะทางวิทยาศาสตร์เรื่องแร่ไครโซไทล์: หลักฐานล่าสุด และกรณีศึกษาระเบียบการควบคุมที่ดีในต่างประเทศ’ ขึ้นที่โรงแรมแชงกรี-ลา บางรัก โดยมี ดร.เดวิด เบอร์นสตีน ที่ปรึกษาด้านพิษวิทยา เชี่ยวชาญสาขาพิษวิทยาทางเดินหายใจ สถาบันเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมชัย บวรกิตติ แพทย์ผู้ศึกษาโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดจากการสัมผัสใยหินในประเทศไทยมานานกว่า 30 ปี มาให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแร่ไครโซไทล์ กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน รวมถึงผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 40 ท่านเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 


Please follow and like us:

ใส่ความเห็น