ทำไมต้องตามก้นฝรั่งเรื่องแร่ใยหิน

ทำไมต้องตามก้นฝรั่ง เรื่องแร่ใยหิน

ทำไมต้องตามก้นฝรั่ง เรื่องแร่ใยหิน

ปลายปีนี้ นักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ วิเคราะห์กันว่าเศรษฐกินจีนจะแซงหน้าสหรัฐขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของโลกพร้อมกับเอเชียเป็นแกนสมดุลใหม่ของเศรษฐกิจโลก แต่ก็ยังมีหลายๆ ด้านที่โลกตะวันตกยังทำตัวเป็นผู้กำหนดกติกาอยู่

อย่างการตั้งแง่เรื่องแร่ใยหินเป็นต้น

มีการใช้องค์กรอนามัยโลก (Who) เป็นเครื่องมือในการตั้งเงื่อนไขในการกีดกันทางการค้าต่อประเทศที่ผลิตและใช้แร่ใยหินเป็นส่วนผสมในวัสดุก่อสร้าง

ทำไมต้องตามก้นฝรั่งเรื่องแร่ใยหิน
ทำไมต้องตามก้นฝรั่งเรื่องแร่ใยหิน
ทำไมต้องตามก้นฝรั่ง เรื่องแร่ใยหิน
ทำไมต้องตามก้นฝรั่ง เรื่องแร่ใยหิน
Please follow and like us: