บทความพิเศษในวารสารวิชาการด้านการแพทย์ของธรรมศาสตร์เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

บทความพิเศษในวารสารวิชาการด้านการแพทย์ของธรรมศาสตร์เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

วารสารวิชาการด้านการแพทย์ของธรรมศาสตร์ได้ตีพิมพ์บทความพิเศษเรื่อง “โรคที่เกี่ยวกับแอสเบสตอสในประเทศไทย ประสบการณ์ที่ผ่านมา มุมมองปัจจุบันและอนาคต” ลงในวารสารฉบับประจำเดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2562 เขียนโดย สมชัย บวรกิตติ และมานพ พิทักษ์ภากร
บทความพิเศษดังกล่าวชี้ ไม่สามารถสรุปได้ชัดว่าแร่ใยหินเป็นสาเหตุของผู้ป่วยโรคเมโสเธลิโอมาในประเทศไทย โดยพบว่ามีเพียงร้อยละ 33 ที่มีการตรวจพบเส้นใยแอสเบสตอส และหลายรายในนั้น เป็นเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ ซึ่งไม่มีประวัติการทำงานในโรงงานที่มีการใช้แอสเบสตอส
จึงต้องทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของแอสเบส-ตอสเพื่อใช้ระบุผู้ที่สัมผัสและการวินิจฉัยกรณีต่างๆ ของโรคที่เกี่ยวกับแอสเบสตอส และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเลิกใช้แอสเบสตอสให้ชัดเจน

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://tinyurl.com/y5uevubg


——————————————————————-
#chrysotilesafeuse #แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
#ใยหิน #แร่ใยหิน #แร่ใยหินไครโซไทล์ #แร่ใยหินขาว #ไครโซไทล์
#แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย #asbestos #chrysotileasbestos
#whiteasbestos #chrysotile #chrysotilesafeuseworks

Please follow and like us: