Chrysotile แร่ใยหิน

‘ผู้เลี้ยงสุกร’วอนรบ.ทบทวนเลิก’แร่ใยหิน’

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า กรณีการยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย ทาให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีความกังวลต่อมาตรการดังกล่าว เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงสุกรโดยทั่วไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัสดุในการทาโรงเรือนแทบทั้งสิ้น เพราะมีคุณสมบัติแข็งแรง ทนแดด ทนฝน และมีราคาถูก อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะสาหรับเลี้ยงสุกร หากมีการประกาศห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมผู้เลี้ยงสุกรอย่างมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจากการรื้อถอนและสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรทั้งหมดใหม่ทั่วประเทศ

นายสุรชัยกล่าวว่า อังกฤษได้ห้ามนาเข้าและห้ามใช้แร่ใยหินตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 ส่งผลให้ฟาร์มสุกรกว่า160 แห่งต้องปิดกิจการ จึงกลัวว่าจะเกิดกับเกษตรกรไทย ดังนั้นก่อนจะออกมาตรการอะไร ควรมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนถึงผลกระทบก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆ ว่าแร่ใยหินจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ รัฐบาลควรต้องใส่ใจประเด็นนี้ด้วย

 

มติชน ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น