ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ผู้แทนการค้าแห่งสหันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย (Trade Representation of the Russian Federation in Thailand) ร่วมกับศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ จัดงานเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE เรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์”  ระดมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ อาทิ บราซิล แคนนาดา สหรัฐอเมริกา อินเดีย เวียดนาม และ ประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริง และเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในด้านนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
ผู้แทนนานาชาติยืนยันแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
Please follow and like us: