ยังไม่ชัด แร่ใยหิน ไครโซไทล์

ยังไม่ชัด

ยังไม่ชัด : นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ซีไอซี) เผยหลังยื่นหนังสือคัดค้านยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้ในไทยว่า ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกแร่ใยหินกับกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากยังไม่มีประชาชนที่ใช้กระเบื้องที่มีส่วนประกอบแร่ใยหินฯกระทบสุขภาพ

ยังไม่ชัด แร่ใยหิน ไครโซไทล์
ยังไม่ชัด แร่ใยหิน ไครโซไทล์
Please follow and like us: