รัสเซียย้ำชัด แร่ไครโซไทล์ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

รัสเซียย้ำชัด แร่ไครโซไทล์ สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
Vientiane Times July 4, 2018 : ลาว – รัสเซีย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรู้ในการใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์อย่างปลอดภัย ทั้งนี้กรอบการดูแลและะควบคุมจะอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ว่าด้วยวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานควบคุมในระดับสากล

การประชุมได้เน้นยุทธศาสตร์และการดำเนินการเพื่อส่งเสริมนโยบายการใช้ไครโซไทล์อย่างปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศลาว ตลอดจนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศและทำให้ลาวเป็นประเทศที่เปิดกว้างขึ้นสำหรับการค้าและการลงทุนอีกด้วย จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ เวียงจันทร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Vientiane Times July 4, 2018 P2

Please follow and like us: