ศูนย์ ไครโซไทล์ ยัน แร่ใยหิน ปลอดภัย

ศูนย์ ไครโซไทล์ ยัน แร่ใยหิน ปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สมัชชา องค์การอนามันโลก (World Health Assembly WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

โดยประเทศไทยมีการกำหนดมาตราการควบคุมการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เพื่อให้ประชาชนใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เช่นเดียวกับในต่างประเทศ ทั้งที่บางประเทศจะมีการห้ามใช้แร่ใยหิน แต่จากข้อมูลสถิติการค้าแร่ใยหินในปี 2556 ของสหประชาชาติ  พบว่าประเทศเหล่านั้นกลับมีการอนุญาติให้มีการนำเข้าและส่งออก อาทิ เยรมนี สเปน สวีตเซอร์แลนด์ และประเทศอื่นๆ ในยุโรป

จาก หนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ศูนย์ ไครโซไทล์ ยัน แร่ใยหิน ปลอดภัย
ศูนย์ ไครโซไทล์ ยัน แร่ใยหิน ปลอดภัย
Please follow and like us: