สมาคมผู้เลี้ยงสุกรค้านยกเลิกใช้แร่ใยหิน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรค้านยกเลิกใช้แร่ใยหิน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ห่วงการเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ หวั่นกระทบคนจนและเกษตรกร ที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมหาศาล ในขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญยืนยันไม่พบปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตจากแร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีภาครัฐโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในไทยว่า สมาคมผู้เลี้ยงสุกรพร้อมด้วยสมาชิกกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ ไม่เห็นด้วยและแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้ผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะมากกว่าร้อยละ 90 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศใช้กระเบื้องที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นหลังคาโรงเลี้ยงสุกร ซึ่งหากรัฐบาลมีคำสั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนคิดเป็นมูลค่ามหาศาล จึงเรียกร้องให้ภาครัฐยุติการผลักดันเรื่องนี้

นอกจากนี้การยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ยังมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงอาหารหน่วยงานรัฐที่ใช้วัสดุจากใยหินเป็นส่วนประกอบในการมุงหลังคา ซึ่งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาวิจัยของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังไม่พบหลักฐานหรือข้อมูลบ่งชี้หรือการร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ และยังไม่พบการเสียชีวิตอันมีสาเหตุที่เกิดจากการใช้หรือสัมผัสกับแร่ใยหินในประเทศไทยเลย

ข้อมูลจาก Voice TV วันที่ 6 ต.ค.


Please follow and like us:

ใส่ความเห็น