สังคมไทยกับกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์

สังคมไทยกับกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์

“ผมทำอาชีพมุงกระเบื้องมากว่า 20 ปี ทำงานอยู่กับกระเบื้องทุกวัน จับกระเบื้องใยหินทุกวันผมไปตรวจสุขภาพก็ไม่เคยว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะมุงกระเบื้องใยหินนะ 

ลูกน้องผม 12 คนก็ไม่เคยป่วยเพราะสารใยหิน ขั้นตอนเวลามุงกระเบื้องใยหิน ก็จะมุงเลยหัวแปรประมาณ 5 ซม. มุงทั้งแผ่นเป็นแถวยาวขึ้นไปเลย ไล่เต็มไปไม่ได้ตัดมุม

สาเหตุที่ฟาร์มส่วนมากใช้กระเบื้องใยหินเพราะมันทนกว่า ทนความร้อนได้ดีและก็ทนรับสภาพลมได้ดีกว่า

ที่สำคัญ…ผมและคนงานของผมก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงดีทุกอย่างครับ”

นายบุญลือ แจ่มจันทร์

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคาที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินไครโซไทล์ อยู่คู่ชุมชนและคนไทยมากว่า 70 ปี ประกอบกับอาคารบ้านเรือนรวมถึงฟาร์มสุกรต่างๆ ยังคงมีความต้องการใช้กระเบื้องใยหิน เพราะมีอายุการใช้งานที่นาน คงทนต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอากาศที่ร้อนชื้นอย่างประเทศไทย ที่สำคัญในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากการใช้กระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์…

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้ใช้กระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์มุงหลังคาประมาณ 2 ล้านราย หรือ 5.7 แสนครัวเรือน ทั่วประเทศ!!

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chrysotile.co.th

สังคมไทย,กระเบื้องใยหิน,แร่ใยหิน,chrysotile,แร่ใยหิน,ไครโซไทล์,อาชีพมุงกระเบื้อง,ทนความร้อนได้ดี,มุงกระเบื้อง,อาชีพมุงกระเบื้อง

 

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น