สังคมไทยกับกระเบื้องใยหิน

สังคมไทยกับกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์

ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ (chrysotile) สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่

 http://www.chrysotile.co.th หรือ  https://www.facebook.com/ChrysotileThailand


Please follow and like us:

ใส่ความเห็น