อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย  ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามันโลก (World Health Assembly WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

 

จาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย
อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย
Please follow and like us: