เครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือ คัดค้านเลิกแร่ใยหิน

เครือข่ายภาคประชาชนยื่นหนังสือคัดค้านเลิกแร่ใยหิน หวั่นกระทบคนไทยทั้งประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เดินหน้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายวันชัย มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นผู้แทนในการรับมอบ โดยในจดหมายระบุเนื้อหาเพื่อเรียกร้องให้กระทรวงอุตสาหกรรมและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทยและให้ศึกษาผลกระทบของสารทดแทนอย่างรอบคอบก่อนมีการพิจารณาให้ดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและคนไทยทั้งประเทศ

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบนั้นถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน เกษตรกร อุตสาหกรรม รวมทั้งภาครัฐที่ให้บริการสาธารณะ ทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทเบรก คลัทซ์ กระเบื้องมุงหลังคา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่อซีเมนต์ที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งหากมีการยกเลิกจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งความเดือดร้อนของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ต้องการแบกรับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและเปลี่ยนกระเบื้องแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศ เพราะที่ผ่านมากระเบื้องแร่ใยหินไม่เคยสร้างปัญหาให้กับคนไทย ประกอบกับยังไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันถึงความปลอดภัยของสารที่จะมาทดแทนแร่ใยหินไครโซไทล์ ดังนั้นในนามเครือข่ายภาคประชาชน อยากวอนขอให้รัฐบาลทำการพิจารณาศึกษาวัสดุที่จะนำมาเป็นสารทดแทนแร่ใยหินเสียก่อนว่าไม่เป็นอันตรายและไม่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดภาระกับคนไทยทั้งประเทศ

 

 

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น