Chrysotile แร่ใยหิน

เครือข่ายภาคประชาชนสนับสนุนการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์อย่างปลอดภัย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 56 ที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาชนกว่า 500 คน ร่วมชุมนุม ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์อย่างปลอดภัยและจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในชุมชนหวั่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนหากมีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ โดยมีนางศรีจันทร์ อุทโยภาส อดีตผู้อำนวยการสำนักควบคุมวัตถุอันตราย และอดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม มาให้ความรู้เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ และด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์ สมชัย บวรกิตติ พ.ด. ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัญฑิตยสถาน กล่าวว่ากรณีการถกเถียงเรื่องประเด็นสุขภาพและอันตรายที่เกิดจากแร่ใยหินไครโซไทล์นั้น ที่ผ่านมามีการวิจัยและศึกษาถึงผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่มีการนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ มาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทย ยังไม่เคยพบรายงานผู้ป่วยด้วยเหตุแร่ใยหินที่มีหลักฐานทางวิชาการออกมายืนยันแต่อย่างใด

 

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น