สมาคมไครโซไทล์นานาชาติและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประจำประเทศไทย

เหตุผลกับอำนาจ

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้แทนการค้าสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยนำโดย นายอีกอร์ ครูชินิน ได้ร่วมกับสมาคมไครโซไทล์นานาชาติและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประจำประเทศไทย จัดเสวนาเชิงวิชาการนานาชาติ SAFE USE IN PRACTICE ในหัวข้อ “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ จากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและปลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สมาคมไครโซไทล์นานาชาติและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประจำประเทศไทย
สมาคมไครโซไทล์นานาชาติและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ประจำประเทศไทย

นายอีกอร์ ครูชินิน เปิดประเด็นว่า การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพราะรัสเซียในฐานะผู้ส่งออกไครโซไทล์มาประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย ทั้งๆ ที่มีกมรใช้แร่ชนิดนี้ในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังไม่เคยมีการพบผลกระทบด้านสุขภาพของคนไทยที่มาจากการใช้แร่ใยหินมาก่อน ในการเสวนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ผู้แทนจากประเทสต่างๆ ที่มีการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการควบคุมดูแลการใช้แร่ใยหินให้มีความปลอดภัยในแต่ละประเทศและเพื่อเป็นการยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์นั้นสามารถนำมาใชได้อย่างปลอดภัย

Please follow and like us: