แร่ใยหิน ใยหินแอมฟิโบล

ใยหินแอมฟิโบล

ส่วนผสมของแร่/สารเคมีใยหินกลุ่มแอมฟิโบลจะซับซ้อนกว่าของใยหินเซอร์เพนไทน์ สำหรับสูตรส่วนผสมของใยหินในกลุ่มนี้ทั้ง 5 ชนิด ดังแสดงในตารางข้างใต้ ในกลุ่มนี้โครงสร้างของเส้นใยจะเหมือนกัน แต่ส่วนผสมทางเคมีจะไม่เหมือนกันเนื่องจากแร่ซิลิเกตจะสามารถเกิดการรวมตัว/ผสมกันของอนุภาคได้หลายแบบ (ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก) แล้วแต่แนวของซิลิเกตซึ่งเส้นใยเกิดขึ้น (Speil & Leineweber, 1969)

โครซิโดไลท์. . . . . . . . . (Na2Fe32+Fe23+) Si8O22(OH)2
อะโมไซท์. . . . . . . . . . . . . . .(Fe2+, Mg)7 Si8O22(OH)2
ทรีโมไลท์. . . . . , . . . . . . . . . . Ca2Mg5 Si8O22(OH)2
แอนโทไฟไลท์. . . . . . . . . . (Mg, Fe2+)7 Si8O22(OH)2
แอคทิโนไลท์. . . . . . . . . . .Ca2(Mg, Fe2+)5 Si8O22(OH)2
ลักษณะพื้นผิวด้านนอกของใยหินกลุ่มนี้จะคล้ายกับผลึกควอทซ์และ คุณสมบัติต้านทานต่อฤทธิ์ของสารเคมีจะใกล้เคียงกันด้วย (ดูรูป 3)

 

รูป 3: ลักษณะของผลึกเส้นใยหินทรีโมไลท์กลุ่มแอมฟิโบลแบบ double chain

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น