CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

กรุงเทพฯ : นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า จากการที่มีกลุ่มออกมาต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในการสร้างที่พักอาศัยเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ CIC จึงมีความจำเป็นต้องออกมาชี้แจ้ง

เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากลุ่มต่อต้านในการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย  ซึ่งเป็นการนำเสนอเพียงด้านเดียว  โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม จำเป็นหน้าที่ของ CIC ในการหลักฐานและข้อเท็กจจริงอีกห้านหนึ่งมาแสดงต่อสาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาต่อไป

จาก หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า
CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า
Please follow and like us: