ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แร่ใยหิน

CIC ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ว่าเป็นอันตราย และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย CIC เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้แร่ใยหินเป็นเส้นใยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เซอร์เพนไทน์ และแอมฟิโบล โดยแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันทั้งในด้านโครงสร้างทางเคมีและด้านคุณสมบัติ ปัจจุบันไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินประเภทแอมฟิโบลแล้ว เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ยังคงให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ (สีขาว) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเซอร์เพนไทน์ได้ต่อไป เนื่องจากไม่มีรายงานการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่ชัดเจนทั้งที่มีการใช้มานานกว่า 70 ปี

“ไทยมีการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรง คงทน ได้แก่ กระเบื้องหลังคา ท่อน้ำซีเมนต์ คลัทช์ และผ้าเบรกมานานกว่า 70 ปี หากมีการยกเลิกการใช้กันจริงๆ ก็จะส่งผลกระทบ เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายอย่างมากให้แก่ภาครัฐและเอกชน อีกทั้งวัสดุทดแทนก็ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ในด้านความแข็งแรงทนทานได้ ทำให้คุณภาพสินค้าลดลง”นายเมธี กล่าว

 

ข้อมูลจาก : Naewna.com

อ้างอิงลิงค์ : http://www.naewna.com/business/120494

Please follow and like us: