EPA อเมริกา ไฟเขียวให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์แร่ใยหิน

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Environment Protection Agency: EPA) ประกาศกฎการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน โดยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ท่อซีเมนต์และ ซีเมนต์แผ่นเรียบภายใต้การควบคุมดูแลของ EPA ซึ่งการประกาศกฎใหม่นี้จะมีผลภายใน 60 วัน หรือ เริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สมาคมไครโซไทล์นานาชาติ (International Chrysotile Association – ICA) ได้เผยแพร่ข่าวสำคัญ เรื่องการออกกฎการใช้ผลิตภัณฑ์แร่ใยหินในสหรัฐอเมริกา ออกโดย สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาหรือ EPA ซึ่งการประกาศกฎการใช้ใหม่เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นั้น จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ใยหินไครโซไทล์ถูกตัดออกจากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษชชุดเดิม และจะแยกออกไปอยู่ในรายการทำเนียบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนประกอบ โดยจะใช้เกณฑ์การควบคุมที่มีความเหมาะสมและอยู่ภายใต้การนำไปใช้อย่างปลอดภัย

ซึ่งก่อนหน้านี้ EPA ได้ออกประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แร่ใยหินไครโซไทล์ในสหรัฐอเมริกาว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องเข้ากลุ่มประเมินความเสี่ยงและไม่ต้องผ่านขั้นตอนพิธีการกฎระเบียบใดๆ ในผลิตภัณฑ์แร่ใยหินไครโซไทล์ที่ไม่ได้ผลิตเพื่อใช้ในสหรัฐอเมริกา หรือ ไม่ได้ถูกนำเข้าเพื่อใช้ในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ จากการวิจัยอย่างกว้างขวางในสหรัฐอเมริการวมถึงในประเทศต่างๆ และจากความร่วมมือในหลายๆหน่วยงานที่เกิดขึ้นใน สหรัฐอเมริกา EPA จึงได้ข้อสรุปเพิ่มเติมว่า ท่อซีเมนต์และแผ่นซีเมนต์แร่ใยหินไครโซไทล์ควรรวมอยู่ใน Final SNUR หรือ Significant New Use Rules หรือกฎการใช้ใหม่ที่สำคัญ ซึ่งเป็นกระบวนการภายใต้การทบทวนเพิ่มข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษ (The Toxic Substance Control Act: TSCA)

โดยสาระสำคัญของ Final SNUR คือ

  • ไม่มีการห้ามใช้ท่อซีเมนต์และแผ่นซีเมนต์ใยหินไครโซไทล์ และ EPA จะติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์งานในสหรัฐอเมริกา
  • ไม่มีการประเมินความเสี่ยงสำหรับท่อซีเมนต์และแผ่นซีเมนต์ใยหินไครโซไทล์
  • มีเพียงข้อกำหนดเดียวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการพูดคุยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 คือ ในกรณีที่ต้องการจัดตั้งโรงงานผลิต หรือ การนำเข้าท่อซีเมนต์และแผ่นใยหินไครโซไทล์นั้น จะต้องได้รับอนุญาตจาก EPA

 

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจครั้งนี้ของ EPA ถือเป็นข่าวดีที่สอดรับกับนโยบายของ ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์และ สมาคมไครโซไทล์นานาชาติ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เส้นใยไครโซไทล์อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพง แข็งแรง และที่สำคัญสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

_____________________________________________________________________________________________

EPA has just published a final rule that will become effective in 60 days or about June 17, 2019. This final rule states that NO ban of asbestos cement pipes and sheets will be pursued in the USA by EPA.

Mr. Maythee Utayopas, Chrysotile Information Center – CIC stated that the International Chrysotile Association (ICA) has recently announced good significant news on no ban of asbestos in USA published by Environmental Protection Agency – EPA who disclosed that when the proposed Significant New Use Rule (SNUR) was published on June 1, 2018, asbestos cement products were omitted from this document but were included in a separate list of asbestos products for risk evaluation and further regulation.

EPA had stated previously that asbestos products which were no longer manufactured for use in the USA or were not imported for use in the USA would be excluded from risk evaluation and no further regulatory action taken. Following extensive research within the USA and foreign parties and by interventions that occurred in the USA, EPA has now concluded that asbestos cement pipes and sheets should be included in the SNUR final rule which is a significant and positive outcome.

The essentials of the SNUR final rule are:

  • NO ban of asbestos cement pipes and sheets will be pursued in the USA by EPA.
  • NO risk evaluations will be pursued for asbestos cement pipes and sheets.
  • The only requirement in the future, which has been the case since 1991, is that to begin again the manufacture or import of asbestos pipes and sheets permission must be granted by EPA.

 

This EPA decision is good news align with CIC and ICA policy for safe and responsible use of chrysotile fibers, and for emerging countries that are in need for an affordable product that can be used safely.

_______________________________

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC Chrysotile Information Center)
เมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
โทร. 089-816-4031 / E-mail: media@chrysotile-asia.com
เว็บไซต์: www.chrysotile.co.th , www.chrysotile-asia.com

Please follow and like us: