ไทยโพสต์

จับประเด็น ยื่น คสช. ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

จับประเด็น ยื่น คสช. ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

ยื่น คสช.ทบทวนห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการผ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย์(Chrysotile Information Center หรือ CIC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) Read More

Please follow and like us:
สยามรัฐ

เลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย ต้องคิดถึงประโยชน์ชาติมากกว่าธุรกิจ

ยังเป็นเรื่องถกเถียงกันไม่จบ และยังไม่มีข้อสรุปสุดท้ายถึงแนวทางการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทยเพราะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์(Chrysotile Information Center) องค์กรที่ยึดมั่นว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ยังมีความจำเป็น ได้ยื่น

หนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องมีการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และ Read More

Please follow and like us:
แนวหน้า

CIC ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคสช. วอนศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย ไทล์ (Chrysotile Information Center :CIC) เปิดเผยว่า จากกระแสที่จะให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในอุตสาหกรรมไทย โดยมีการพูดถึงอันตรายของการใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์นั้น CIC ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับแร่ดังกล่าว จึงได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา Read More

Please follow and like us:
ฐานเศรษฐกิจ

ร้อง คสช.ขอความเป็นธรรม กรณีห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ร่อนสารถึง คสช.ขอความเป็นธรรมกรณีห้ามใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นส่วนผสมในกระเบื้องมุง หลังคา อ้างเหตุทำให้ป่วยและตายได้ ทั้งที่ไม่มีเอกสารวิชาการยืนยัน และส่งผลให้ผู้บริโภคต้องใช้สินค้าแพงขึ้น ชี้หากยกเลิกจริงอาจเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงราว 5 ล้านล้านบาท
นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย (Chrysotile Information Center หรือ CIC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อศึกษาถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับแร่ใยหิน ไครโซไทล์ Read More

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

CICยื่นเรื่องขอความยุติธรรมคสช.

CICยื่นเรื่องขอความยุติธรรมคสช.

ปทุมวัน : ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ คสช. ทบทวนยกเลิกใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ หวั่นเกิดความเสียหายวงกว้างมูลค่า 5 ล้านล้านบาท

ที่มา : World Today Read More

Please follow and like us: