อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยันแร่ใยหินปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ Read More

Please follow and like us:
หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความพยายามในการยกประเด็นบิดเบือนถึงอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ เพื่อนำไปสู่ให้มีมาตรการยกเลิกนำเข้าและใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ภายในประเทภโดยประเทศไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินประเภทแอมฟิโบลแล้ว Read More

Please follow and like us: