คลังเก็บป้ายกำกับ: ยาสนี หมู่บ้านซีเมนต์ผสมแร่ไครโซไทล์

แพทย์ใหญ่ “ย้ำชัด” ยังไม่พบคนไทยเสียชีวิต เพราะ…..แร่ใยหิน

แพทย์ใหญ่ “ย้ำชัด” ยังไม่พบคนไทยเสียชีวิต เพราะ…..แร่ใยหิน!!

แพทย์ใหญ่ “ย้ำชัด” ยังไม่พบคนไทยเสียชีวิตเพราะ…..แร่ใยหิน!!

“ทีแรกรู้สึกดีใจว่าวงการแพทย์ไทยจะได้พบโรคเหตุใยหินจริงจังเสียที แต่เมื่อได้อ่านรายงานที่อ้างในวารสารแล้ว จึงมีความเห็นว่า ข้อมูลของผู้ป่วย ที่วินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากแร่ใยหินนั้น เป็นแต่เพียงมีประวัติเคยทำงานในโรงงาน ใช้ใยหินเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าโรคที่มีสาเหตุจากใยหิน ดังนั้นจะไม่ขอรับว่าผู้ป่วย ๒ รายนั้นเป็นโรคเหตุใยหิน” อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
สกู๊ปหน้า 1 ไครโซไทล์ กรณีศึกษาในต่างแดน

สกู๊ปหน้า 1 ไครโซไทล์ กรณีศึกษาในต่างแดน

กรณีศึกษาในต่างแดน แบนไครโซไทล์

แผนรองรับ สำคัญ!!

อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

Safe use manual


Safe use of chrysotile asbestos manual
EXECUTIVE SUMMARY อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

กฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กรณีศึกษาของประเทศไทย

การนำเข้าใช้และเก็บ รักษาใยหินจะอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใยหินชนิดโครซิโดไลท์ได้ถูกสั่งห้ามนำเข้า เนื่องจากเป็นวัตถุที่มีอันตรายตาม พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังมีพรบ. คุ้มครองแรงงานของกระทรวงแรงงานอีกฉบับหนึ่งที่ควบคุมเกี่ยวกับใยหิน ซึ่งทั้งหมดแสดงว่าในประเทศไทยมีมาตรการและกำหนดมาตรฐานเพื่อคุ้มครอง สุขภาพของคนงาน
กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแร่ใยหิน อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้อง

Guidelines for a regulation on the Safe and Responsible use of chrysotile asbestos

The Chrysotile Institute
September 1999 อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

จริง

1. The International Agency for Research on Cancer (IARC-WHO) ได้ให้การรับรองว่าใยหินเป็นสารเคมีก่อมะเร็งประเภท 1 ดังนั้นห้ามนำมาใช้ในทุกกรณี

ในอดีตการใช้ใยหินไม่ว่าชนิดใด วิธีการเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง รายงานนี้ทราบว่าใยหินถูกจัดเป็นสารก่อมะเร็งประเภท 1 เช่นเดียวกันกับแคดเมียม-โครเมียม สารนิเกิล ซิลิกา แสงจากดวงอาทิตย์ ไวนิลคลอไลด์ เครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล์ ปลาเค็ม ควันจากบุหรี่ ขี้เลื่อย กระบวนการผลิตและซ่อมรองเท้า/เครื่องเรือน กระบวนการหล่อเหล็กและเหล็กกล้า และอุตสาหกรรมยางhttp://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/crthgr01.php

สิ่งที่ WHO ระบุคืออันตรายที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งของหรือสารนั้นๆ ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าห้ามใช้ แต่เป็นการควบคุมการใช้ไม่ให้เกิดอันตรายที่ระบุต่างหาก อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

“อุฬาร” ยันแร่ใยหิน “ไครโซไทล์” ไม่ก่อมะเร็ง โวย “สคบ.” บังคับติดฉลากอันตราย

ผู้บริหาร “กระเบื้องโอฬาร” ยืนยัน “แร่ใยหินไครโซไทล์” ไม่ใช่สารก่อมะเร็ง เพราะสามารถสลายในร่างกายมนุษย์ได้ภายใน 14 วัน แต่ชนิดแอมฟิโบลที่ก่อมะเร็ง ได้เลิกขุดมาผลิตมานานถึง 40 ปีแล้ว ลั่นฟ้องศาลปกครองหาก สคบ. บังคับให้ติดฉลากระวังสินค้า เนื่องจากผลพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า เป็นแร่ใยหินคนละชนิดกัน อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
แร่ใยหิน

แร่ใยหินและสุขภาพ

ประเภทของแร่ใยหิน

การที่แร่ใยหิน 2 กลุ่มมีคุณสมบัติแตกต่างกัน สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากโครงสร้างของเส้นใย ดังนี้

  • ใยหินกลุ่มแอมฟิโบล เส้นใยจะเป็นเส้นใยเดี่ยวรูปทรงกระบอก
  • หินกลุ่มเซอร์เพนไทน์ เส้นใยจะมีลักษณะเป็นเกลียวพันกันคล้ายเชือก ประกอบด้วยเส้นใยย่อยจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องของผู้บริโภค

Chrysotile containing products in a household

In reality vast majority of asbestos containing products in Thailand are high density chrysotile cement roofing sheets, shingles and siding that used outside of home. There is no evidence that people living under chrysotile cement roof have been specifically affected in any manner. These products are not likely to release chrysotile fibres unless sawed, drilled, or cut. อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ ตอนที่ 4

ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ ตอนที่ 3

ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ (chrysotile)

สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่
อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us: