วิวาทกรรม แร่ใยหิน จาก ดอกเบี้ยธุรกิจ

วิวาทกรรมแร่ใยหิน : ข้อยุติอยู่ที่งานวิจัย

วิวาทกรรมเรื่องพิษภัยของแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผูกพันกับชีวิตประจำวันยังพายวนกันอยู่ในอ่าง  เพราะนอกจากจะเถียงกันเรื่องพิษภัยต่อสุขภาพแล้ว เบื้องหลังยังมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเกี่ยวข้องมูลค่าหลายหมื่นล้านต่อปี   Read More

Please follow and like us: