คลังเก็บป้ายกำกับ: เสวนาวิชาการ

Chrysotile แร่ใยหิน

CIC ร่วมงานเสวนาเชิงวิทยาการ “การใช้งานแร่ใยหิน ไครโซไทล์ ในอุตสาหกรรมไทย และผลกระทบต่อสุขภาพ”

CIC ร่วมงานเสวนาเชิงวิทยาการ

“การใช้งานแร่ใยหิน ไครโซไทล์ ในอุตสาหกรรมไทย และผลกระทบต่อสุขภาพ”

ชี้ผลกระทบและความเป็นอันตรายทางสุขภาพ… อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us: