CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

CICหวั่นเลิกใช้ไครโซไทล์กระทบคู่ค้า

กรุงเทพฯ : นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า จากการที่มีกลุ่มออกมาต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในการสร้างที่พักอาศัยเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ CIC จึงมีความจำเป็นต้องออกมาชี้แจ้ง Read More

Please follow and like us: