คลังเก็บป้ายกำกับ: ไครโซไทล

Chrysotile แร่ใยหิน

เสวนาแร่ใยหินไครโซไทล์

เมื่อเร็วๆนี้ ราชบัณฑิตยสถานได้มีการจัดเวทีเสวนาเรื่องการใช้แร่ใยหินในอุตสาหกรรมไทย…จำเป็นหรือไม่ โดยมีนักวิชาการเข้าร่วมมากมาย โดยข้อสรุปของงานเสวนาระบุ ปัจจุบันใยหินที่ใช้ในอุตสาหกรรมไทยเป็นใยหินขาวไครโซไทล์ใช้กันมานานกว่า 70 ปี และยังไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นโรคใยหิน อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Academic freedom K.Srichan

แร่ใยหินไครโซไทล์ ใช้อย่างไรให้ปลอดภัย

Academic freedom K.Srichan

นางศรีจันทร์ อุทโยภาส นักวิชาการอิสระ

ข้อเท็จจริงแร่ไครโซไทล์ (chrysotile)  อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us: