asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกีดกันการค้า

การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกีดกันการค้า

ค้นอินเตอร์เน็ตแล้วไปเจอเรื่องนี้ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เป็นเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) เขาให้ความหมายไว้ว่า “เป็นการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่มุ่งชักจูงทัศนคติของประชาคมต่ออุดมการณ์ หรือ มุมมองบางอย่างโดยการนำเสนอเหตุผลเพียงข้างเดียว การโฆษณาชวนเชื่อมักทำซ้ำและกระจายในสื่อหลายชนิดเพื่อสร้างผลที่เลือกสรรแล้วในทัศนคติของผู้รับ

การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกีดกันการค้า

การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อกีดกันการค้า