Chrysotile asbestos remains a legal substance

ข่าวจาก Vientiane Times

Chrysotile Information Center – CIC ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า การประชุม Rotterdam Convention ครั้งที่ 9 (RC COP-9) เมื่อวันที่ 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 ณ กรุงเจนิวา มีมติไม่ให้เพิ่มแร่ใยหินไครโซไทล์เข้าไปในรายชื่อของสารที่มีการห้ามหรือควบคุมในภาคผนวก 3 ซึ่งนายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย ได้ย้ำว่าการที่ที่ประชุมมีมติไม่ให้เพิ่มแร่ใยหินไครโซไทล์เข้าไปนั้น แสดงให้เห็นว่าการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์อย่างปลอดภัยนั้น เป็นความจริงไม่ใช่เรื่องโกหก

——————————————————————-
#chrysotilesafeuse #แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
#ใยหิน #แร่ใยหิน #แร่ใยหินไครโซไทล์ #แร่ใยหินขาว #ไครโซไทล์
#แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย #asbestos #chrysotileasbestos
#whiteasbestos #chrysotile #chrysotilesafeuseworks

Please follow and like us: