จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เรื่อง โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา More »

 

Tag Archives: ข้อเท็จจริงแร่ใยหิน

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ย้ำจุดยืนเดินหน้าเสนอข้อเท็จจริง “แร่ใยหิน” ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แร่ใยหิน

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ย้ำจุดยืนเดินหน้าเสนอข้อเท็จจริง “แร่ใยหิน” ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (Chrysotile Information Center) เดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำแร่ใยหินขาว (ไครโซไทล์) มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการใช้แร่ใยหินดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 70 ปี และไม่เคยมีหลักฐานใดที่ยืนยันชัดเจนถึงตัวเลขการเสียชีวิตหรือผู้ป่วยที่ได้รับสาเหตุมาจากแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ พร้อมนำเสนองานวิจัยและข้อมูลสนับสนุนจากสถาบันและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลางออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป