ค้านยกเลิกแร่ใยหิน

ค้านยกเลิกแร่ใยหิน

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ซีไอซี) เปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือต่อนายปราโมทย์ วิทยาสุข รัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคัดค้านการยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้ในประเทศไทยที่กระทรวงอุตสากรรมว่า ได้ยื่นหนังสือคัดค้านการยกเลิกแร่ใยหินฯ กับกระทรวงอุตสากรรมเนื่องจากยังไม่มีประชาชนที่ใช้กระเบื้องซึ่งมีส่วนประกอบแร่ใยหินฯแล้วเกิดผลกรทบต่อสุขภาพ  ทั้งที่ไทยมีการนำเข้าและใช้แร่ใยหินฯเชิงพาณิยชย์มากว่า 70 ปีแล้ว รวมทั้งยังไม่มีผลการศึกษาทางวิชาการยืนยันได้ว่าวัตถุดิบที่จะมาทดแทนแร่ใยหินฯ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  หรือมีวัสดุดิบใดที่มีคุณภาพทัดเทียมและราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้หากยกเลิกการใช้แร่ใยหินฯ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตฯก่อสร้างและอุตฯอื่นๆ ที่ใช้แร่ดังกล่าวในวงกว้างทันที

ค้านยกเลิกแร่ใยหิน
ค้านยกเลิกแร่ใยหิน
Please follow and like us: