ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์เดินหน้าเรียกร้องเพื่อความโปร่งใสในการตรวจโรคผู้ป่วยที่อ้างว่าเกิดจากแร่ใยหิน

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ได้ทำจดหมายขอพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตน์ เพื่อรับทราบข้อมูลประเด็นโรคปอดจากแร่ใยหินที่เกิดจากการประกอบอาชีพ จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีการพบตัวเลขผู้ป่วยจากแร่ใยหินจำนวนมาก ซึ่งไม่ทราบที่มาที่ไปของตัวเลขที่มีการกล่าวอ้าง ดังนั้น ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ศูนย์ข้อมูลฯ) เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์อย่าง ปลอดภัยและมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ใช้โดยทั่วไปอย่างจริงจัง จึงอยากข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์โรคในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ในด้านการตรวจวินิจฉัยโรค แต่กลับถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพบ และไม่ได้รับความร่วมมือใดๆจากหน่วยงานต้นสังกัดที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลไครโโซไทล์ เตรียม เดินหน้ายื่นหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดเผยกระบวนการตรวจโรคผู้ป่วยที่อ้างว่าเกิดจากแร่ใยหินเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไป

——————————————————————-
ติดตามอ่านความรู้เรื่องแร่ไครโซไทล์ แร่ใยหิน ได้ที่ www.chrysotile.co.th

#chrysotilesafeuse #แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
#ใยหิน #แร่ใยหิน #แร่ใยหินไครโซไทล์ #แร่ใยหินขาว #ไครโซไทล์
#แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย #asbestos #chrysotileasbestos
#whiteasbestos #chrysotile #chrysotilesafeuseworks

Please follow and like us: