หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) กล่าวว่า ปัจจุบันมีความพยายามในการยกประเด็นบิดเบือนถึงอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ เพื่อนำไปสู่ให้มีมาตรการยกเลิกนำเข้าและใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ภายในประเทภโดยประเทศไทยได้ห้ามใช้แร่ใยหินประเภทแอมฟิโบลแล้ว

เนื่องจากมีผลการศึกษาว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่ยังคงให้ใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ (สีขาว) เนื่องจากไม่มีรายงานการก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพที่ชัดเจน  ทั้งที่มีการใช้มานานกว่า 70 ปี

จาก หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค
หวั่นเลิกใช้แร่ใยหินฯกระทบภาครัฐ-ผู้บริโภค
Please follow and like us: