แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

อนามัยโลกยืนยัน แร่ใยหินปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ขอชี้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีการใช้แร่ใยหินเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับในประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากในปัจจุบันที่ยังไม่มีวัสดุใดมาทดแทนได้ทั้งในด้านคุณภาพความคงทนและราคา ดังนั้นศูนย์ข้อมูลฯ อยากวิงวอนให้ทุกภาคส่วนพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
“ในช่วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลได้มีการชี้แจงเนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านในการยกประเด็นบิดเบือนถึงความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในประเทศไทย ทำให้ศูนย์ข้อมูลฯ เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” นายเมธี กล่าว

ข้อมูลจาก : suchons.wordpress.com

อ้างอิงจากลิงค์ : http://suchons.wordpress.com/2014/09/08/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%B4/

Please follow and like us: