CIC ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ตนเองมีวามจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจ้งข้อเท็กจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ว่าเป็นอันตราย และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย CIC เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ดังนี้นจึงขอยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

ข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า

CIC ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย
CIC ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย
Please follow and like us: