จดหมายเปิดผนึก แร่ใยหิน

จดหมายเปิดผนึกถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จดหมายเปิดผนึกถึง

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

เรื่อง  โปรดพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์

เรียน  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา Read More

Please follow and like us:
ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แร่ใยหิน

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ย้ำจุดยืนเดินหน้าเสนอข้อเท็จจริง “แร่ใยหิน” ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ย้ำจุดยืนเดินหน้าเสนอข้อเท็จจริง “แร่ใยหิน” ในประเทศไทย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (Chrysotile Information Center) เดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำแร่ใยหินขาว (ไครโซไทล์) มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการใช้แร่ใยหินดังกล่าวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 70 ปี และไม่เคยมีหลักฐานใดที่ยืนยันชัดเจนถึงตัวเลขการเสียชีวิตหรือผู้ป่วยที่ได้รับสาเหตุมาจากแร่ใยหินชนิดไครโซไทล์ พร้อมนำเสนองานวิจัยและข้อมูลสนับสนุนจากสถาบันและหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลางออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป Read More

Please follow and like us: