คลังเก็บป้ายกำกับ: เหมืองแร่

Chrysotile แร่ใยหิน

คำทำนายของจูเลี่ยน เพโต (JULIAN PETO) และ การตอบโต้คำทำนาย

จูเลี่ยน เพโต เป็นนักวิชาการโรคระบาดวิทยาชาวอังกฤษ ซึ่งในปี 1995 ได้ทาการประเมินทางสถิติถึงตัวเลขการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการเกี่ยวพันกับแร่ใยหิน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีความสับสนมาก แต่ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลกการประเมินได้เหมารวมแร่ใยหินทุกชนิดไว้ด้วยกัน โดยไม่ได้พิจารณาระดับความเสี่ยงของไครโซไทล์ ซึ่งมีการพิสูจน์อย่างน่าเชื่อถือแล้วว่าอยู่ในระดับที่ไม่มีความเสี่ยง คือ ต่ากว่า 1 เส้นใย/ลบ.ซม (1 f/cc.)

อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
Chrysotile แร่ใยหิน

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องของผู้บริโภค

Chrysotile containing products in a household

In reality vast majority of asbestos containing products in Thailand are high density chrysotile cement roofing sheets, shingles and siding that used outside of home. There is no evidence that people living under chrysotile cement roof have been specifically affected in any manner. These products are not likely to release chrysotile fibres unless sawed, drilled, or cut. อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us:
ASTV Manager May 12 2012 แร่ใยหิน

ภาพข่าว การไปเยี่ยมชมเหมืองแร่ ประเทศรัสเซีย จากหนังสือพิมพ์ต่างๆ

ASTV Manager May 12 2012

อ่านเพิ่มเติม

Please follow and like us: