นายเมธี อุทโยภาส

ข้อเท็จจริงแร่ใยหินไครโซไทล์….ใช้ได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ยืนยันนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย พร้อมแสดงข้อมูล ที่ประชุมใหญ่สมัชชาองค์การอนามัยโลก(World Health Assembly : WHA) มีมติยอมรับว่าแร่ใยหินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน อีกทั้งองค์กรแรงงานระหว่างประเทศยังระบุว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการใช้แร่ใยหินเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย พร้อมหยิบยกถึงความจำเป็นของคนไทยที่ยังต้องใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในชีวิตประจำวัน อาทิ กระเบื้องมุงหลังคา ท่อน้ำซีเมนต์ ผ้าเบรคฯลฯ ที่ยังไม่มีวัสดุใดมาทดแทนได้ทั้งในด้านคุณภาพความคงทนและราคาดังนั้นศูนย์ข้อมูลฯ จึงจำเป็นต้องตั้งคำถามฝากไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเหตุใดจึงมุ่งเป้าที่จะกำจัดแร่ใยหินไครโซไทล์และวิงวอนให้ทุกภาคส่วนพิจารณาเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส Read More

Please follow and like us:
เอกสารธรรมศาสตร์เวชสาร เกี่ยวกับแร่ใยหิน

ขอความเป็นธรรมกรณีการตีพิมพ์ข้อมูลเรื่องแร่ใยหินไครโซไทล์

6 ตุลาคม 2557

เรื่อง      ขอความเป็นธรรมกรณีการตีพิมพ์ข้อมูลเรื่องแร่ใยหินไครโซไทล์

เรียน     บรรณาธิการสกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สิ่งที่แนบ: เอกสารธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๕๙๘-๕๙๙ จดหมายถึงบรรณาธิการ – มะเร็งใยหิน? Read More

Please follow and like us:
แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 3 : ยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ ไร้วัสดุทดแทน กระทบเศรษฐกิจในประเทศ…..ใครรับผิดชอบ?

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
ตอนที่ 3 : ยกเลิกแร่ใยหินไครโซไทล์ ไร้วัสดุทดแทน กระทบเศรษฐกิจในประเทศ…..ใครรับผิดชอบ?
Read More

Please follow and like us:
ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แร่ใยหิน

CIC ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ว่าเป็นอันตราย และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย CIC เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย

Read More

Please follow and like us:
แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 2 : หลักฐานอ้างอิงจากองค์กรต่างประเทศ…ให้แยกแยะประเภทแร่ใยหิน ไม่ได้มีมติให้ยกเลิก

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
ตอนที่ 2 : หลักฐานอ้างอิงจากองค์กรต่างประเทศ…ให้แยกแยะประเภทแร่ใยหิน ไม่ได้มีมติให้ยกเลิก Read More

Please follow and like us:
แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

‘CIC’ออกโรงแจงข้อเท็จจริง แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย

นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (CIC) เปิดเผยว่า ตนเองมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแร่ใยหินไครโซไทล์ เนื่องจากที่ผ่านมามีความพยายามจากกลุ่มต่อต้านการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ว่าเป็นอันตราย และพยายามผลักดันให้มีมาตรการยกเลิกการนำเข้าและการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในไทย CIC เห็นว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเพียงด้านเดียว ดังนั้นจึงขอยืนยันว่าแร่ใยหินไครโซไทล์สามารถนำไปใช้ได้อย่างปลอดภัย Read More

Please follow and like us:
ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ค้านยกเลิกใช้ใยหิน

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ค้านยกเลิกใช้ใยหิน….

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ยื่นจดหมายถึง คสช. ขอความเป็นธรรม เผยตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจ 5 ล้านล้านบาท หากยกเลิกใยหินไครโซไทล์นายเมธี อุทโยภาส ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ ประเทศไทย

เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่จะให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ในอุตสาหกรรมไทย ที่มีการกล่าวอ้างและโจมตีถึงความเป็นอันตรายของการใช้แร่ใยหินชนิดไครโซไทล์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการใดที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าแร่ใยหินไครโซไทล์ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในไทยเป็นสาเหตุทำให้เกิดผู้ป่วยหรือมีผู้ที่เสียชีวิตจากใยหินชนิดดังกล่าว จะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล หากมีการยกเลิกการใช้ Read More

Please follow and like us:
แร่ใยหิน ไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 1 : ข้อเท็จจริงของแร่ใยหินที่ถูกบิดเบือน

แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย
ตอนที่ 1 : ข้อเท็จจริงของแร่ใยหินที่ถูกบิดเบือน Read More

Please follow and like us: