asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

ข้อแนะนำในการใช้งานอย่างถูกต้องในอุตสาหกรรม

Chrysotile แร่ใยหิน

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์เส้นใย ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ 90% เส้นใยใครโซไทท์ 10% ส่วนผสมปูนซีเมนต์จะยึดเกาะ
เส้นใยไว้ภายในเป็นเนื้อเดียวกัน

ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่พร้อมใช้งาน โดยมีการตัดมุมหรือเจาะรูสำเร็จมาจากโรงงาน
อย่างไรก็ดี เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการตัด เจาะ เพื่อการติดตั้งกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยในสถาน
ที่ก่อสร้าง มีคำแนะนำให้ลดการเกิดฝุ่น และป้องกันการหายใจเอาฝุ่นเข้าร่างกายเพื่อความปลอดภัยของช่างที่ทำงานดังนี้

1. ใช้เครื่องมือความเร็วรอบต่ำ ฝุ่นจากการตัดเจาะ จะเป็นชิ้นใหญ่ ไม่ฟุ้งกระจายในอากาศ บริเวณที่ทำงานของช่าง

2.งดใช้เครื่องมือความเร็วรอบสูง ซึ่งมีผลให้เกิดฝุ่นขนาดเล็กมาก ฟุ้งกระจายในอากาศบริเวณที่ทำงาน ได้แก่เครื่องตัดไฟเบอร์ความเร็วรอบสูง

3. พรมน้ำฝุ่นก่อนการจัดเก็บ ก่อนที่จะกวาดเก็บฝุ่น ควรพรมน้ำให้ฝุ่นจับตัวเป็นก้อน แล้วกวาดเก็บใส่ภาชนะปิด

4. เครื่องมือแบบ ติดตั้งในอาคาร สำหรับอาคารขนาดใหญ่ เครื่องตัด เจาะขนาด

5. Wear mask. Carpenters and fitters should wear masks during processing

ใส่ความเห็น