asbestos, chrysotile, chrysotileasbestos, chrysotilesafeuse, chrysotilesafeuseworks, whiteasbestos, แร่ใยหิน, แร่ใยหินขาว, แร่ใยหินไครโซไทล์, แร่ใยหินไครโซไทล์ปลอดภัย, แร่ใยหินไครโซไทล์ใช้ได้อย่างปลอดภัย, ใยหิน, ไครโซไทล์

ภาพข่าว การไปเยี่ยมชมเหมืองแร่ ประเทศรัสเซีย จากหนังสือพิมพ์ต่างๆ

ASTV Manager May 12 2012 แร่ใยหิน

ASTV Manager May 12 2012

Bangkok Post May 2 2012

Daily News May 9 2012

Daily News May 10 2012

Krungthepturakij May 15 2012

Post Today May 18 2012

Prachachatturakij May 28-30,2012

The Nation May 3 2012

ใส่ความเห็น